چرا سکسکه می کنیم ؟

 

در زیر شش ها ،عضله ی بزرگی به نام دیافراگم قرار دارد که در نفس کشیدن به ما کمک میکند . وقتی سکسکه میکنیم ، به این علت است که این عضله ناگهان پایین کشیده میشود و در نتیجه،هوا ناگهان وارد شش ها میشود و دریچه ای که در ابتدای نای قرار دارد ،برای جلو گیری از هجوم هوا ناگهان بسته میشود.این عمل چنان به سرعت جریان هوا را قطع میکند که تمام بدن شما تکان میخورد.

/ 0 نظر / 16 بازدید